Koronavirus 2019-nCoV

Upozornění

OČKOVÁNÍ COVID-19 V ORDINACI Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NENÍ ZATÍM MOŽNÉ.

Pro zájemce o očkování osob 12+ bez registrace a rezervace je možné využít očkovací místo ve Fakultní Thomayerově nemocnici, pavilon F (vakcína Comirnaty/Pfizer) nebo další místa zde: https://ockoreport.uzis.cz/ 

Termíny přeočkování u vakcín schválených pro osoby od 12 let: Comirnaty (Pfizer) - přeočkování po 21 dnech, Spikevax (Moderna) - přeočkování po 28 dnech.
-------------------------------------------------------------------------------

Evropský certifikát po prodělané nemoci Covid-19, očkování či provedení antigenního nebo PCR testu:

1. jděte na https://ocko.uzis.cz

2. máte-li rodné číslo a občanský průkaz, zatrhněte 1.volbu; nemáte-li, zvolte 2.volbu (mobilní telefon a emailová adresa, kterou jste uvedli při testování či očkování, jméno) - tato volba je vhodná pro děti bez OP či cizince

3. zadejte jednorázový PIN kód, který Vám dorazí na uvedený mobil

4. stáhněte a/nebo vytiskněte certifikát, který se následně objeví
-------------------------------------------------------------------------------

Na Vaše dítě se kvůli této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle pravidel platných od 25.10.2021 bude trvat minimálně 7 dní ode dne posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj.  včetně.   Do výše uvedeného data a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku PCR testu na onemocnění COVID-19,  je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení!!!!! Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho potomka Rodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména pak nepřijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnosti intenzivně větrat, používat dezinfekci a podobně.
 

Pro ukončení karantény po 7 dnech od posledního kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 je potřeba Vaše dítě nechat otestovat PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to mezi 5. a 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Do školského zařízení a na veřejnost může Vaše dítě vstoupit až po obdržení negativního výsledku testu a zároveň po uplynutí minimálně 7 denní karantény, , za předpokladu, že nebude vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě, že se v průběhu nařízených karanténních opatření objeví příznaky onemocnění COVID-19, je následně povinné absolvovat PCR test znovu. Certifikát s negativním výsledkem PCR testu prosím předložte, alespoň k nahlédnutí, při návratu dětí do školy.
 
Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je také na stránkách https://testovani.uzis.cz/ .
 
V blízké době obdržíte SMS zprávu s informací, že Vaše dítě bylo v rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19. E-žádanku na PCR test si můžete vygenerovat sami formou sebetrasování pomocí odkazu ve zmíněné SMS zprávě, nebo můžete vyčkat na trasování pomocí telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény, v rámci kterého Vám rovněž může být vystavena e-žádanka na PCR test.

Zkontaktujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám může vystavit žádanku na test. Jako podklad k vydání příslušných dokumentů můžete použít i tento e-mail. Informace o OČR včetně formuláře "
 Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy )" jsou k dispozici na webu:  https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-po-zahajeni-noveho-skolniho-roku-se-standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-pojisteni
Potvrzení o OČR Krajská hygienická stanice nevydává. Při vyplňování on-line trasovacího formuláře nezaškrtávejte žádost o e-neschopenku.

Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a ode dne testování neuplynulo více než 180 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19 , karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test, se na něj nevztahují a může tedy do základní školy nadále docházet. Tuto skutečnost sdělte, prosím, vedení základní školy, a dále tuto skutečnost vyřiďte v rámci sebetrasování nebo v rámci telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény.

Karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test se na Vaše dítě nevztahují, pokud má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném kompletním očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo k datu posledního kontaktu s pozitivní osobou nejméně 14 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19 . Tuto skutečnost sdělte, prosím, vedení základní školy, a dále tuto skutečnost vyřiďte v rámci sebetrasování nebo v rámci telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény.
V případě objevení se příznaků je povinné absolvovat PCR test.

Pokud bude výsledek PCR testu Vašeho dítěte pozitivní, informujte o tom, prosím, ihned vedení školy a také mne na níže uvedenou e-mailovou adresu. V případě pozitivního výsledku PCR testu, bude Vaše dítě minimálně na 14 dní od testu v izolaci. Karanténa se pak bude týkat všech vašich rodinných příslušníků, kteří jsou ve společné domácnosti (vyjma těch, kteří jsou kompletně očkováni proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, a těch, kteří jsou ve 180 denní ochranné lhůtě po prodělání onemocnění COVID-19, a zároveň nebudou vykazovat příznaky onemocnění COVID-19). Do dětského kolektivu se bude moci vrátit po uplynutí minimálně 14 denní izolace a zároveň pokud nebude mít 3 dny zpětně žádné příznaky nemoci.  
-------------------------------------------------------------------------------

Očkování dětí proti Covid 19, nové Covid certifikáty

1. 6. 2021
V naší ordinaci zatím proti onemocnění Covid 19 neočkujeme. Děti nad 16 let můžete registrovat na očkování v očkovacím centru od pátku 4. června.

Jakmile bude spuštěna registrace nad 12 let ,také platí prozatím registrace do očkovacího centra.

S registrací dětí na očkování prosím neváhejte, je hrozba importu nových infekčnějších mutací.

Děti z hlediska průběhu choroby nepatří mezi rizikové skupiny. Ani jim se však komplikace spojené s covidem nevyhýbají. Známý je například vzácný, ale závažný syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi (PIMS-TS), který vede k zánětu cév a může vyústit v multiorgánové selhání. PIMS postihuje 1 na 1000 dětí. V České republice byly tímto syndromem postiženy stovky dětí, 5 dětí zemřelo. / 60 lidí zemřelo do 35 let/ .

Po očkování se mi prosím napište, zapíšeme očkování do zdravotní dokumentace  dítěte.

Nové certifikáty potvrzující očkování proti onemocnění COVID-19, prodělání nemoci nebo negativní test vydává od úterý 1. června 2021 Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Zájemci si je mohou vyzvednout na portálu
https://ocko.uzis.cz. Na uvedeném portálu lze provést také výměnu původních certifikátů o provedeném očkování za nové, které mají jednotný vzhled certifikátů Evropské unie. Dolaďuje se QR kod.

Certifikát pro děti bez občanského průkazu nebo cizince bude přístupný od 7.6. na
ocko.uzis.cz

Tzv. Covid pasy se připravují od 1. července.
-------------------------------------------------------------------------------
 Ke stažení
-------------------------------------------------------------------------------------------
Certifikáty COVID a žádanky na testování dětí z nemedicínských důvodů
covid-19-ockovaci-portal.pdf 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Karanténní opatření v souvislosti s covid - info Ministerstva zdravotnictví
Na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika Ministerstvo zdravotnictví přistupuje s účinností od 1. září ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dnů.
„Opatření vydáváme dnes po důkladné konzultaci s hygieniky. Do materiálu jsme zapracovali jejich konstruktivní připomínky. Aby se s novým postupem měli čas seznámit praktičtí lékaři, opatření vejde v účinnost 1. září,“ vysvětlila hlavní hygienička ČR, Jarmila Rážová.
Izolace u osob, kterým bylo RT PCR testem prokázána přítomnost SARS-CoV-2 a nemají příznaky onemocnění COVID-19, se nově nařizuje v minimální délce trvání 10dnů. U pozitivně testovaných osob, které mají příznaky onemocnění COVID-19 se doba izolace upravuje tak, že minimálně 3 dny nesmí mít příznaky onemocnění, než bude izolace ukončena, a zároveň izolace nesmí být kratší než 10 dnů. Začátek doby izolace se počítá ode dne odběru laboratorního vzorku. Izolace se ukončuje po uplynutí stanovené doby bez PCR testu, s výjimkou osob pracujících ve zdravotních a sociálních službách, kde je vyžadováno ukončení PCR testem. PCR test u těchto pracovníků se provede 10. den izolace, v případě pozitivního výsledku se zopakuje za dalších 5 dní.
Všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření určeny jako osoby v úzkém kontaktu s nakaženým, se nařizuje karanténní opatření v minimální délce 10 dnů. Doba karanténních opatření se počítá ode dne posledního kontaktu. Nařizuje se provést jeden PCR test mezi 1. a 5. dnem a druhý PCR test 10. den. V případě pozitivního testu se osoba izoluje. V případě negativního testu a absenci klinických příznaků lze karanténní opatření ukončit.
V případě, že osoby jsou dlouhodobě PCR pozitivní a bez příznaků onemocnění COVID-19, a potřebují z podložených důvodů osvědčit bezinfekčnost, provede se některé z alternativních laboratorních metod (např. LAMP, antigenním test anebo kultivačním průkazem viru ve specializovaných laboratořích).
Mimoradne-opatreni-izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani
-----------------------------------------------------------------------------------------
Věnujte pozornost novému mimořádnému opatření MZ ČR z dnešního dne 26.2.2021 (Č. j.: MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN), platnému od 1.3.2021. Vláda na svém včerejším jednání odsouhlasila změnu mimořádného opatření k izolacím a karanténám, kterým se prodlužuje doba izolace a karantény na 14 dnů, u osob ve společné domácnosti pak na 21 dnů,a to i pro bezpříznakové osoby.  A stále platí, že lze karanténu / izolaci ukončit jedině za splnění druhé podmínky, a to, že je dotyčný alespoň 3 dny bez příznaků!! Prosím, dodržujte spolu s 3R už nyní.

Důsledné provádění testování osob v karanténě, umožní odhalit další případné infikované osoby, izolovat je a vyhledat jejich další kontakty.

Testování je tak důležitým nástrojem k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19.

Seznam odběrových míst:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

https://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě. 

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař či hygiena  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům žáků, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Děkuji za spolupráci,

M.Ryjáčková
------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Manuál k eRoušce 2.0.

Vážení rodiče, pacienti,
zde je zpracovaný manuál k eRoušce, která je
součástí projektu Chytré karantény. Nová aplikace je aktivním nástrojem v boji proti šíření koronaviru. Protože jsme si vědomi, že řada lékařů přijde do kontaktu s lidmi, kteří tuto aplikaci budou požívat připravili jsme pro ně praktický manuál. V něm najdete nejen popis, jak eRouška funguje, ale zároveň i všechny důležité odpovědi na otázky, které mohou přijít od pacientů.


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Očkování

Vážení, k dnešnímu datu 31.3.2021 platí doporučení vakcinologů k očkování dětí, tedy očkování nepřerušovat a neodkládat a to především u kojenců a batolat, jak neživé vakcíny, tak spalničky. Při přerušení očkování existuje reálná hrozba vzniku dalších epidemií, především spalniček a černého kašle.

Dotazník-před-očkováním-proti-covid-19-nezletilí-12-15-let-1.pdf
Informace-k-ockovani-nezletilych-ve-veku-12-15-let.pdf
Leták-očkování-nezletilí_rev1.pdf

Covid-19-ockovaci-portal1.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Doplnit lékárničku
Prosím pokud mohu poprosit, doporučila bych , vybavte se domácím CRP a močovými papírky Dekaphan, či Hexaphan, lze zakoupit v lékárně, ať jste co nejvíce mobilní a nejsoběstačnější bez nutnosti se exponovat riziku. Jsem stále k dispozici v ordinaci buď na ordinačním čísle - privátním mobilu, nebo mailu.
Dekaphan (10) navíc oproti Hexaphanu(6) umožňují odlišit lépe močové infekce a potíže s vylučovacím systémem.

Proč CRP a papírky:
Když má dítě horečku a nic moc k tomu v klinickém stavu, podle čeho se orientovat dál, je dobré pomoci si nějakým dalším vyšetřením. Potřebujeme především odlišit bakteriální onemocnění, které může navíc rychle postupovat, a které vyžaduje antibiotika, od onemocnění virového, na které antibiotika nezaberou, ale léčí se tzv, symptomaticky, tzn. léčbou se snažíme mírnit příznaky.

Pomohou nám papírky na moč a právě CRP.
CRP - Substance, kterou tělo vytváří při zánětu různého původu v jeho časné fázi, na začátku. Rychlý a vysoký vzestup CRP (typicky na hodnoty nad 60 mg/l) doprovází především akutní bakteriální infekce - nutnost ATB, méně obvykle také mykotické infekce. Virové infekce naproti tomu bývají charakterizovány relativně malým vzestupem CRP (zpravidla pod 40 mg/l), ale i zde v některých případech můžeme vidět vysoké hodnoty (rotaviry, noro viry, chřipka, asi i covid). Stanovení velikosti CRP proto napomáhá v rozhodnutí, zda zahájit léčbu antibiotiky, resp.může pomoci v souhrnu s dalšími nálezy nasměrovat k diagnóze. Úspěšná antibiotická terapie se pak projeví rychlým poklesem CRP, naopak při neúspěšné léčbě přetrvává zvýšení. Zde jen doplním, že empiricky však víme, že i mnohé bakteriální infekce mohou probíhat i bez většího zvýšení CRP, obzvláště když neprobíhají s velkou rychlostí.
zde pěkný článek: https://www.alphega-lekarna.cz/web/consumer-facing/crp-test
níže videonávod

K papírkům:
Zánět ledvin často aspoň v prvopočátku a u menších dětí začíná horečkou bez dalších zjevných projevů. Proto je dobré vyšetřit k vysokému CRP a tzv.němé ostatní klinice - tedy minimálním dalším projevům krom horečky a schvácenosti, také moč. Někdy může člověka až překvapit, jak velmi rychle se zánět močových cest šíří. Při tom se objevují změny v močových parametrech. Obyčejně se na papírku barví krev, leukocyty, protein a tzv. nitrity, produkty metabolismu baktérií.

Záludný chyběním některých projevů bývá ale třeba i zánět středouší, který ale povětšinou nasedá na akutní respirační infekt, virózu, takže CRP může být nejprve nízké a pak v druhé době vyleze. Atd.

Viry povětšinou moc CRP nezvyšují, i když některé (třeba rotaviry, noro viry, chřipka a jistě i covid), jsou schopné CRP taky vyhnat do větších hodnot.

--------------------------------------------------------------------------------

 Rady a doporučení pro domácí karanténu - ke stažení
--------------------------------------------------------------------------------

Z důvodů uzavření školy vydané vládou, prosím, rodiče o vytištění tiskopisu, a potvrzení školou,
my vydáváme ošetřovné jen při nemoci dítěte, děkuji.

 
Tiskopis žádosti na ošetřovné.pdf - ke stažení
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------


 

 

Kontakt

MUDr. Miluše Ryjáčková praktická dětská lékařka Na Dlouhém lánu 11
160 00 Praha 6 - Vokovice
telefon: 251 097 261 detskylekar-vokovice@seznam.cz
To Top