AKTUÁLNĚ

25.11.2021 ordinace od 10-17hod.

----------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálně není možné do naší ordinace přijít bez objednání!!!
Do naší ordinace je nutné se předem objednat, pořadí pacientů určuje lékař, dle epidemiologické situace.
Pro konzultace, a zda bude třeba dorazit k ošetření, také vždy předem volejte, pište!!!
----------------------------------------------------------------------------------------

Ke stažení
Doporučení pro očkování proti onemocnění covid - 19RNA vakcínám
AstraZeneca.pdf
Comirnaty.pdf
Karantény a neschopenky.pdf
Moderna.pdf
Ošetřovné o prázdninách.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------

Karanténa ve společné domácnosti

Věnujte pozornost novému mimořádnému opatření MZ ČR z dnešního dne 26.2.2021 (Č. j.: MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN), platnému od 1.3.2021. Vláda na svém včerejším jednání odsouhlasila změnu mimořádného opatření k izolacím a karanténám, kterým se prodlužuje doba izolace a karantény na 14 dnů, u osob ve společné domácnosti pak na 14 dnů, a to i pro bezpříznakové osoby.  A stále platí, že lze karanténu / izolaci ukončit jedině za splnění druhé podmínky, a to, že je dotyčný alespoň 3 dny bez příznaků!! Prosím, dodržujte spolu s 3R už nyní.

Důsledné provádění testování osob v karanténě, umožní odhalit další případné infikované osoby, izolovat je a vyhledat jejich další kontakty.

Testování je tak důležitým nástrojem k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19.

Seznam odběrových míst:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

https://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě. 

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař či hygiena  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Děkuji za spolupráci,

M.Ryjáčková

------------------------------------------------------------------------------------------
Schválená úhrada očkování proti meningokokům

27. 4. 2020 byl publikován ve Sbírce zákon č. 205/2020 (viz příloha), kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tedy i novela zákona č. 48/1997 Sb. obsahující paragraf, týkající se úhrady očkování proti meningokokům u nejmenších dětí. To tedy znamená, že očkování proti meningokokům bylo zařazeno mezi hrazená očkování.

Účinnost zákona je oproti očekávání již od 1. května 2020. Podmínky hrazení jsou v případě očkování proti meningokoku skupiny B zahájení očkování do ukončeného 6. měsíce věku (maximálně 5 měsíců + 30 dní) věku a v případě očkování proti meningokokům skupin A, C, W, Y provedení očkování ve 2. roce života. Tyto věkové indikace splňují vakcíny Bexsero (IMO B, držitel registrace GSK) a Nimenrix (IMO A, C, W, Y, držitel registrace Pfizer).

Bexero - úhrada

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Změna

Příjem nových pacientů, po předchozí domluvě dle aktuální situace.
 

Šest rad, jak předcházet chřipce
V době zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění dbát na posílení imunity a nezapomínat na několik pravidel, jak případné nemoci předejít. Zde je pár rad, jak na to:

1) Dbejte na zvýšenou hygienu. Čekárny u doktora či dopravní prostředky, to jsou nejčastější místa, kde se můžete lehce nakazit. A proto je žádoucí dodržovat základní hygienické návyky. Nezapomínejte si pravidelně mýt ruce, používat dezinfekci a při kýchání či kašlání si zakrývat ústa a nos.

 2) Dodržujte pitný režim. Pro správné fungování našeho organismu se doporučuje denně vypít přibližně dva litry tekutin. To se samozřejmě také odvíjí od fyzické zátěže či stravy. Častou mýlkou je tvrzení, že stačí doplnit příjem tekutin například večer, když přijdete z práce. Opak je pravdou, vodu byste měli mít při ruce celý den. Na škodu není ani pravidelné pití bylinných čajů, které pomáhají pročistit organismus.

 3) Jezte vyváženou stravu bohatou na vitaminy. Právě všudypřítomné bakterie neustále útočící na náš imunitní systém jsou největší hrozbou, která nás může upoutat na lůžko. Nezapomínejte tedy doplňovat váš jídelníček o potravu bohatou na vitaminy.

 4) Nepodceňujte teplé oblečení. Již naše babičky vás v mládí vždy upozorňovaly na důležitost teplých svršků. Zatímco ale tenkrát jste jejich tvrzení nepřikládali žádný význam, dnes si na to jistě rádi vzpomenete. Chraňte si ledviny, hlavu a uši, a to i v případě, kdy pouze přebíháte z práce do auta. Právě rychlé teplotní změny jsou jedním z nejčastějších příčin nemoci.

5) Pomáhejte si enzymy. Pokud existuje doba, kdy je záhodno investovat do vašeho zdraví, je to právě nyní. Existuje spoustu léků posilujících oslabenou imunitu a pomáhajících v případě, kdy chřipka již udeřila.

6) Dopřávejte si odpočinek. Ač se vám to může zdát nereálné, právě dostatečný spánek vám pomáhá překonávat vyčerpávající zimní období. Dospělým jedincům se doporučuje spát osm hodin denně, aby se naše tělo stihlo regenerovat a bylo tak připravené na boj s bacily.

 


V ordinaci máme nově přístroj pro vyšetření novorozenecké žloutenky

 
Bilirubin MBJ 20
 
 

 

MBJ20 je ruční přístroj určen pro klinické vyšetření novorozenecké žloutenky. Transkutánní koncentrace bilirubinu, která se vztahuje ke koncentraci sérového bilirubinu, může být okamžitě a neinvazivně změřena pouhým přiložením detektoru přístroje na pokožku novorozence. Díky této technologii jsou novorozenci vyvarování nepohodlí, které je typicky spojeno s odebíráním krevního vzorku.

  •    Klinické vyšetření novorozenecké žloutenky a hyperbilirubinemie
  •    Okamžitý a přesný výsledek celkového bilirubinu
  •    Bezbolestné, neinvazivní, neinfekční vyšetření

     

Výskyt spalniček na území Prahy

Podle dostupných aktuálních informací lékařů, mikrobiologických laboratoří a epidemiologů je v ČR od začátku roku 2018 zaznamenáván výskyt onemocnění spalničkami.

K 2.2.2018 je v ČR registrováno 11 případů onemocnění.


Původcem onemocnění je virus spalniček. Klinická kritéria pro onemocnění spalničkami jsou horečnatý stav s generalizovaným exantémem (exantém – vyrážka) trvajícím déle než 3 dny, kterému předchází katarální příznaky, teploty nad 38°C a jeden nebo více z následujících příznaků: kašel, rýma, Koplikovy skvrny na sliznici v ústech, zánět spojivek. Inkubační doba obvykle trvá 7 až 21 dnů. Období nakažlivosti začíná den před začátkem prodromálních příznaků a končí do čtyř dnů po vzniku exantému.

Spalničky patří mezi nejvíce nakažlivé infekce, velmi snadno se šíří vzdušnou cestou. K šíření onemocnění napomáhá existence nenaočkovaných skupin osob, u kterých nebylo dosaženo minimálně 95% proočkovanosti dvěma dávkami vakcíny proti spalničkám, která je nezbytná k dosažení tzv. kolektivní imunity. Dojde-li k nahromadění takovýchto skupin osob v určitém kolektivu nebo regionu, vznikají vhodné podmínky pro šíření viru v populaci a vznik epidemie.

Vzhledem k snadnému přenosu spalniček a podobností příznaků v počátečním stadiu jiných respiračních onemocnění je důležité myslet v rámci diferenciální diagnózy i na možnost onemocnění spalničkami.

Pro snížení rizika onemocnění jak spalničkami, tak i dalšími respiračními onemocněními je důležité dodržovat obecná preventivní hygienická opatření:

Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi. 
Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí. 
Myjte si často a opakovaně ruce:

  • mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění
  • pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi

Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše. 
Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči - snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů.
Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod. 
Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.

Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním - zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále.

Kontakt

MUDr. Miluše Ryjáčková praktická dětská lékařka Na Dlouhém lánu 11
160 00 Praha 6 - Vokovice
telefon: 251 097 261 detskylekar-vokovice@seznam.cz
To Top